Vyhodnocení evaluačního dotazníku "Jste spokojeni se svou školou?"

vytvořeno: 21.5.2015, před 5 roky v rubrice Aktuality Vážení rodiče, především bychom rádi poděkovali všem, kteří se aktivně zúčastnili dotazníkového šetření. Průzkum názorů a připomínek k výchově a procesu vzdělávání v naší základní škole byl zahájen ve středu 06. 05. 2015 a ukončen byl 18. 05. 2015. Sběr dat byl prováděn ve všech třídách anonymně vhozením vyplněných dotazníků do předem připraveného uzavřeného boxu. Důvodem a hlavním cílem průzkumu bylo zjistit prostřednictvím dotazníku spokojenost zákonných zástupců s chodem ZŠ, zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Cílovou skupinu jste tedy tvořili Vy, především rodiče, zákonní zástupci našich žáků. Vyhodnocení dotazníku naleznete na internetových stránkách školy, popřípadě na schůzce rodičů, která bude zřejmě svolána v průběhu června.